• ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-ျမန္မာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား ကုန္စည္ျပပြဲကုိ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ ေမလ ၁၀ရက္ေန႔မွ ၁၂ရက္ေန့အထိ ရန္ကုန္ျမိဳ့ရွိ ျမန္မာကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကုန္စည္ျပပြဲအား HC Group ႏွင့္ ကြမ္က်ိဳ Drez Air-Con ကုမၼဏီ တုိ့က ပူးတြဲဦးေဆာင္ျပီး ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပုိးလမ္းႏွင့္ရပ္၀န္း ကုန္သည္ၾကီးမ်ား အသင္း ဧ။္ကူညီမွဳ တုိ့ႏွင့္အတူ ၊ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းရွိ တရုတ္ျမန္မာ ကုန္သည္ၾကီးမ်ား အသင္း ၊ ျမန္မာကြမ္တုန္း ကုန္သည္းမ်ား အသင္း ၊ ျမန္မာယူနန္ ကုန္သည္မ်ားအသင္း ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳ ေကာ္မရွင္တုိ႕ ဧ။္ ၾကီးမားေသာပံ့ပုိးမွဳ တုိ့ျဖင့္ က်င္းပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျပပြဲဧ။္ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာနုိင္ငံအိမ္သုံး လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား ေစ်းကြက္ႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံမွ အိမ္သုံးလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သူ မ်ားအား တစ္ေနရာတည္းတြင္ ေတြ႔ဆုံး ေဆြးေႏြးျပီး ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ ၀ယ္ယူေရာင္းခ် ႏုိင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ လာေရာက္ျပသေသာ ကုမၼဏီစုစုေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ခန္႕ ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေရာက္ ကုန္ပစၥည္း အမ်ိဳးေပါင္း ၂၀၀၀၀ေက်ာ္တုိ႕ကလာေရာက္ ျပသရာ ၊ ၇၀၀၀စတု၇န္း မီတာက်ယ္၀န္းေသာ ျပပြဲခန္းမေဆာင္ၾကီး တြင္ထုတ္လုပ္သူႏွင့္ ေရာင္းခ်သူတုိ့ တုိက္ရုိက္ထိေတြ႔ျခင္းျဖင့္ ေစ်းကြက္အတြက္ၾကီးမားေသာ အက်ိဳး အျမတ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

 • Venue:

  Exhibition Venue: Myanmar Expo, Fortune Plaza,

  Corner Of Min Nanda Road & Thumana Road,

  Thaketa Township,YanGon, Myanmar

   

   

   

  Time Schedule:

  Sunday, May 10 9:00 a.m. – 5:00 p.m.

  Monday, May 11 9:00 a.m. – 5:00 p.m.

  Tuesday, May 12 9:00 a.m. – 5:00 p.m.

 • Myanmar International Electrical Appliances Expo is the largest, most exciting event in Myanmar focused on the electrical appliances industry, with nearly 200 exhibitors, and more than 20,000 models of home appliances exhibited in 2019.

   

   

  This is your once-a-year opportunity to see the latest electrical appliances technology, learn the skills that will grow your professional network, while staying up-to-date on the latest products for kitchen equipment, small home appliances, consumer electronics, bathroom appliances, lighting supplies, and accessories.

  200+

  Exhibitors

  20000+

  home appliances exhibited

  1

  opportunity

 • As a bordering country in southwest China, Myanmar is an important country for China's promotion of the “Belt and Road” policy. It is located in the northwestern part of the Indo-China Peninsula in Asia, which is an important geographical location with rich natural resources, and has great development potential.

   

  Myanmar's economy is in a stage of rapid development. For two consecutive years, its GDP growth has ranked first among Southeast Asian countries. Foreign trade exports and investment have been continuous, and it is considered a country full of opportunities. With the continuous improvement of Myanmar's infrastructure and per capita consumption, the demand for household appliances in the Myanmar market is increasing.

   

  In addition, the loosening economic policies implemented by the new Myanmar government ushered in an unprecedented path of free trade. With the constant change of economic policies, Myanmar has been continuously opening up. In Yangon, 11 industrial zones are being invested and constructed, and it is a good time to invest in Myanmar.

 • Supermarkets

  Chain Stores

  Manufacturers

  Brands 

  Myanmar

  E-Retailers

  Wholesalers

  Agents

  Suppliers

  Dealers

  Distributors

  Importers & Exporters

   Traders

 • Download link

2020 Myanmar

Myanmar International Electrical Appliances Expo

May 10-12, 2020

Myanmar Yangon Fortune Plaza Myanmar Expo

 Home > Global Expos

To Visit
To Exhibit

Countdown: